CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
THỐNG KÊ HỒ SƠ
<<  Tiêu chí cần xem    Xuất ra Excel
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
Người nộp HSĐiện thoạiĐịa chỉSố CMNDNơi cấpNgày cấpNgày gửiMẫu đơn kèm theoYêu cầu sử đổiNgười thực hiệnNgày thực hiệnQuá trình
Đoàn Thành Lừng0963775889Tháp A, Tầng 03, Trung tâm hành chính tỉnh280774915CA BD19/03/200829/05/2019

1. Hồ sơ A

2. Hồ sơ B

 5/30/2019 12:03:00 PM Bước 2: Thành phần Hồ sơ hợp lệ, chờ gửi hồ sơ giấy để xử lý
Cán bộ văn phòng5/30/2019 12:03:00 PM Bước 4: Đã tiếp nhận đang xử lý
Cán bộ văn phòng5/30/2019 12:04:00 PM Bước 5: Đã xử lý xong, chờ trả kết quả
Cán bộ văn phòng5/30/2019 12:04:00 PM Bước 6: Đã trả kết quả và kết thúc hồ sơ
Trần B0274555666TPHCM280444555CA TPHCM12/10/200801/06/2019

1. Hồ sơ A; 2. Hồ sơ B; 3. Hồ sơ C

Còn 02 hồ mẫu đơn chưa có file kèm theo. cần bổ sung để xem xét

Trần B6/1/2019 10:13:00 PM Bước 1: Vừa gửi hồ sơ

Còn 02 hồ mẫu đơn chưa có file kèm theo. cần bổ sung để xem xét

Cán bộ văn phòng6/1/2019 10:14:00 PM Bước 3: Thành phần Hồ sơ không hợp lệ, chờ bổ sung

Còn 02 hồ mẫu đơn chưa có file kèm theo. cần bổ sung để xem xét

Trần B6/1/2019 10:26:00 PM Bước 1: Vừa gửi hồ sơ

Còn 02 hồ mẫu đơn chưa có file kèm theo. cần bổ sung để xem xét

Cán bộ văn phòng6/1/2019 10:48:00 PM Bước 2: Thành phần Hồ sơ hợp lệ, chờ gửi hồ sơ giấy để xử lý

Còn 02 hồ mẫu đơn chưa có file kèm theo. cần bổ sung để xem xét

Cán bộ văn phòng6/1/2019 10:49:00 PM Bước 4: Đã tiếp nhận đang xử lý

Còn 02 hồ mẫu đơn chưa có file kèm theo. cần bổ sung để xem xét

Cán bộ văn phòng6/1/2019 11:20:00 PM Bước 5: Đã xử lý xong, chờ trả kết quả

Còn 02 hồ mẫu đơn chưa có file kèm theo. cần bổ sung để xem xét

Cán bộ văn phòng6/2/2019 12:03:00 AM Bước 6: Đã trả kết quả và kết thúc hồ sơ
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE