CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ III
<<
Phòng banLĩnh vựcTổng số dịch vụ (thủ tục)
Văn phòngPhổ Biến Giáo Dục Pháp Luật 2  thủ tục
Văn phòngHòa Giải Cơ Sở 8  thủ tục
Văn phòngNuôi Con Nuôi 2  thủ tục
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE