HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DVC MỨC ĐỘ III Bước 1:
   Chọn "Mức độ III"
Bước 2:
   Chọn "Tổng số dịch vụ" theo lĩnh vực
Bước 3:
   Bấm "Thực hiện" đối với thủ tục cần thực hiện
Bước 4:
   Bấm "Tạo hồ sơ" điền đầy đủ các thông tin và đính các file kèm theo theo quy định
Bước 5:
   Bấm "Gửi hồ sơ" để chuyển nộp hồ sơ
Bước 6:
   Bấm nút "Tìm" điềm số CMND để tìm và theo dõi hồ sơ
CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
TỔNG HỒ SƠ TRÊN HỆ THỐNG 2 Hồ sơ
TỒNG HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ: 0 Hồ sơ
ĐÃ GIẢI QUYẾT: 2 Hồ sơ
ĐÃ TRẢ KẾT QUẢ  2 Hồ sơ
100%
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE