HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DVC MỨC ĐỘ III Bước 1:
   Chọn "Mức độ III"
Bước 2:
   Chọn "Tổng số dịch vụ" theo lĩnh vực
Bước 3:
   Bấm "Thực hiện" đối với thủ tục cần thực hiện
Bước 4:
   Bấm "Tạo hồ sơ" điền đầy đủ các thông tin và đính các file kèm theo theo quy định
Bước 5:
   Bấm "Gửi hồ sơ" để chuyển nộp hồ sơ
Bước 6:
   Bấm nút "Tìm" điềm số CMND để tìm và theo dõi hồ sơ
CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
TRA TÌM HỒ SƠ ĐÃ NỘP
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
 
Số CMND  Tìm  <<
THÔNG TIN CHUNG
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE