CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
TRA TÌM HỒ SƠ ĐÃ NỘP
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
 
Số CMND  Tìm  <<
THÔNG TIN CHUNG
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE