CHUYÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG
THỦ TỤC THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1 .Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Thực hiện thủ tục
2 .Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Thực hiện thủ tục
3 .Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Thực hiện thủ tục
4 . Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Thực hiện thủ tục
5 . Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Thực hiện thủ tục
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE