BÀI DỰ THI KHOẢNH KHẮC HỘI TRẠI TÒNG QUÂN NĂM 2024 | LÃNH ĐẠO PHƯỜNG MỸ PHƯỚC THĂM, CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH NĂM 2023 | ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG, TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA 05 KHU PHỐ TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 | CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM ( 20/10) | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG, HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC CẤP ỦY PHƯỜNG NĂM 2023. | CHI BỘ KHU PHỐ 1, PHƯỜNG MỸ PHƯỚC – XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH | TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI KHU PHỐ 1 | ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY PHÚC SINH TẶNG QUÀ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC | ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY PHÚC SINH TẶNG QUÀ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC | THĂM, TẶNG QUÀ CHO CÔNG NHÂN Ở TRỌ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC | CHI BỘ QUÂN SỰ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC THỰC HIỆN MÔ HÌNH "NGÀY TRI ÂN", TỔ CHỨC THĂM HỎI, DỌN DẸP NHÀ VÀ NẤU MÂM CƠM NGHĨA TÌNH TẠI NHÀ ĐỒNG CHÍ VÕ KIM TƯƠNG - THÀNH VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH KHU PHỐ 2. | TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH THUỘC HỘ NGHÈO NHÂN DỊP NĂM HỌC 2023 -2024 | HỌP MẶT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023 | HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG” | THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02-ĐA/TU TẠI PHƯỜNG MỸ PHƯỚC (TX.BẾN CÁT): NHỮNG CÁCH LÀM HAY, KẾT QUẢ NỔI BẬT | BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN THỊ UỶ BẾN CÁT VÀ ĐẢNG UỶ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC RA QUÂN THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN PHỐI HỢP NĂM 2023 | BAN CHQS THỊ XÃ BẾN CÁT PHỐI HỢP VỚI ĐẢNG UỶ - UBND - UB.MTTQ.VN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA QUÂN – DÂN CHO ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN QUAN LỰC LƯỢNG DQTC | BAN CHQS THỊ XÃ BẾN CÁT PHỐI HỢP VỚI ĐẢNG UỶ - UBND - UB.MTTQ.VN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA QUÂN – DÂN CHO ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN QUAN LỰC LƯỢNG DQTC KHU PHỐ 1 | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC VIẾNG BIA TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ PHƯỜNG NHÂN KỸ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2023) | KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947-27/72023) |
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
Cập nhật ngày 02/04/2021 , Duyệt nội dung -

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. ​

Cụ thể, có 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện; 04 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã.

Quyết định này sửa đổi 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi tại Quyết định số 2505/QĐ-UBND, ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.​

Văn bản

Cổng thông tin điện tử Bình Dương

 

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
Cập nhật ngày 15/03/2021 , Duyệt nội dung -

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã.​​​​​

Theo đó có 21 thủ tục hành chính sửa đổi các lĩnh vực: Lâm nghiệp, Thú y, Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Đồng thời có 01 thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định này sửa đổi thủ tục hành chính ở các lĩnh vực: Lâm nghiệp; Thú y; Bảo hiểm và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương.​

V​​ăn bản

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương

 

TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT TTHC; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Cập nhật ngày 15/03/2021 , Duyệt nội dung -

Truyền thông hoạt động hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn phường Mỹ Phước

Kế hoạch

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Cập nhật ngày 15/03/2021 , Duyệt nội dung -

Triển khai công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn phường Mỹ Phước.

Kế hoạch

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật ngày 17/04/2020 , Duyệt nội dung -

​UBND tỉnh vừa ba​n hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu​ lực thi hành kể từ ngày 07/4/2020.​

Theo đó, có 59 thủ tục hành chính được ban hành, gồm: 33 thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ; 02 thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ; 07 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân và 17 thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.   

Bãi bỏ Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 11/5/2018, Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 và Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định.​

                                                                                                             Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.

 

 

123456
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM
- Từ: Hết ngày 30/11/2022
- Lương:10.000.000 - 14.000.000
- Cần tuyển: Số lượng:  08 lao động Nam Vị trí CV: làm việc tại khu vực lò hơi-cơ điện và khu vực thổi chai-chiết rót  Yêu cầu: -Tốt nghiệp TC Điện; Cơ khí - Khỏe mạnh, không mắc các bềnh truyền nhiễm - Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành trong nhà máy thực phẩm/FDL - Tuổi: Dưới 34 tuổi - Có thể làm việc theo ca Chế độ:  - Cơm giữa ca, cơm tăng ca - Đóng BHYT, BHXH đầy đủ - BHTN 24/24 - Bồi dưỡng hiện vật sau bữa cơm giữa ca - Thưởng các ngày lễ - Tăng lương hàng năm - Phụ cấp ca đêm Hồ sơ bao gồm: 1. Sơ yếu lý lịch 2. CMND/HK/Bằng cấp liên quan 3. Giấy khám SK 4. 4 tấm hình 3x4 Địa điểm nhận hồ sơ: Nhà máy Công ty TNHH NGK Kirin Việt Nam. Lô D-3A-CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương (Nộp tại cổng Bảo vệ) SĐT: (0274)3-556-383, số nội bộ 200 gặp phòng Nhân sự  


CÔNG TY YN ELECTRIC VINA
- Từ: Tuyển dụng các vị trí sau
- Lương:10.000.000
- Cần tuyển: 1. NHÂN SỰ TỔNG HỢP - Kinh nghiệm 1 năm: Chấm công, lương, BHXH, Visa NN - Không yêu cầu ngoại ngữ - Lương thỏa thuận: từ 13.000.000 đồng - 15.000.000 đồng   2. Phiên dịch tiếng Hàn   3. Nhân viên Kinh doanh - Tiếng Anh lưu loát - Lương thỏa thuận: từ 10.000.000 đồng   4. Nhân viên QC - Kinh nghiệm trong ngành điện tử - Tốt nghiệp: CĐ, ĐH - Tiếng Anh giao tiếp - Lương thỏa thuận khi PV   Gửi CV qua mail 
pbsen-vn@yneco.com hoặc zalo 0816731338 (Ms. Hương)  

CÔNG TY YN ELECTRIC VINA
- Từ: Tuyển dụng các vị trí sau
- Lương:
- Cần tuyển: 1. NHÂN SỰ TỔNG HỢP - Kinh nghiệm 1 năm: Chấm công, lương, BHXH, Visa NN - Không yêu cầu ngoại ngữ - Lương thỏa thuận: từ 13.000.000 đồng - 15.000.000 đồng   2. Phiên dịch tiếng Hàn   3. Nhân viên Kinh doanh - Tiếng Anh lưu loát - Lương thỏa thuận: từ 10.000.000 đồng   4. Nhân viên QC - Kinh nghiệm trong ngành điện tử - Tốt nghiệp: CĐ, ĐH - Tiếng Anh giao tiếp - Lương thỏa thuận khi PV   Gửi CV qua mail 
pbsen-vn@yneco.com hoặc zalo 0816731338 (Ms. Hương)  
V/v thành lập ban điều hành khu phố 5 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 4 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 3 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 2 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 1 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

Nghị quyết v/v lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hđnd phường mỹ phước khóa vi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, cán bộ đề án và nhân viên hợp đồng trực lễ giỗ tổ hùng vương (mùng 10/3 âm lịch). ngày giải phóng miền nam (30/4) và ngày quốc tế lao động (01/5)

Về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và ngày quốc tế lao động 1/5

Công văn số 437/ubnd-vx ngày 01 tháng 02 năm 2021 của ubnd tỉnh bình dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.

Công văn số 176/sgdđt-ctttpc ngày 31/01/2021 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình dương về việc cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch covid-19

Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đội dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh bình dương

Thông báo về việc tìm tổ chức, cá nhân tự ý thi công đầu tư đường giao thông liên phường mỹ phước – chánh phú hòa.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trinh; nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan phường mỹ phước, thị xã bến cát (đợt 6)

Thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020

Quyết định bãi bõ toàn bộ quyết định số 57/2016/qđ-ubnd ngày 20/12/2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh bình dương.

Quyết định về việc thu hồi đất của các ông/bà thường trú tại phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương đang sử dụng để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Thông báo về việc đấu giá tài sản
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh,  kiến nghị về quy định hành chính
UBND tỉnh (Phòng KSTTHC); Điện thoại: 02743.835029.
Số điện thoại Chủ tịch UBND phường Mỹ phước tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Bà Ngô Thị Kim Loan, Chủ tịch Phường.
Điện thoại: 0909300206
Hotline
0274.3564.340
0274.3564.640
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
14.29%
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
9 1 7 5
Online trong ngày: 04
Đang online: 01
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE