MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC GIẢI BILLIARDS CAROOM 3 BĂNG MỞ RỘNG TRANH CÚP HOÀNG GIA | MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI BA (CHUYÊN ĐỀ) NHIỆM KỲ 2021-2026 | BÀI DỰ THI KHOẢNH KHẮC HỘI TRẠI TÒNG QUÂN NĂM 2024 | LÃNH ĐẠO PHƯỜNG MỸ PHƯỚC THĂM, CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH NĂM 2023 | ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG, TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA 05 KHU PHỐ TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 | CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM ( 20/10) | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG, HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC CẤP ỦY PHƯỜNG NĂM 2023. | CHI BỘ KHU PHỐ 1, PHƯỜNG MỸ PHƯỚC – XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH | TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI KHU PHỐ 1 | ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY PHÚC SINH TẶNG QUÀ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC | ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY PHÚC SINH TẶNG QUÀ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC | THĂM, TẶNG QUÀ CHO CÔNG NHÂN Ở TRỌ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC | CHI BỘ QUÂN SỰ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC THỰC HIỆN MÔ HÌNH "NGÀY TRI ÂN", TỔ CHỨC THĂM HỎI, DỌN DẸP NHÀ VÀ NẤU MÂM CƠM NGHĨA TÌNH TẠI NHÀ ĐỒNG CHÍ VÕ KIM TƯƠNG - THÀNH VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH KHU PHỐ 2. | TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH THUỘC HỘ NGHÈO NHÂN DỊP NĂM HỌC 2023 -2024 | HỌP MẶT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023 | HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG” | THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02-ĐA/TU TẠI PHƯỜNG MỸ PHƯỚC (TX.BẾN CÁT): NHỮNG CÁCH LÀM HAY, KẾT QUẢ NỔI BẬT | BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN THỊ UỶ BẾN CÁT VÀ ĐẢNG UỶ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC RA QUÂN THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN PHỐI HỢP NĂM 2023 | BAN CHQS THỊ XÃ BẾN CÁT PHỐI HỢP VỚI ĐẢNG UỶ - UBND - UB.MTTQ.VN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA QUÂN – DÂN CHO ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN QUAN LỰC LƯỢNG DQTC | BAN CHQS THỊ XÃ BẾN CÁT PHỐI HỢP VỚI ĐẢNG UỶ - UBND - UB.MTTQ.VN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA QUÂN – DÂN CHO ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN QUAN LỰC LƯỢNG DQTC KHU PHỐ 1 |
CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cập nhật ngày 08/10/2019 , Duyệt nội dung -

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

​Theo đó, mức hỗ trợ (theo trình độ chuyên môn được đào tạo) như sau: Trình độ đại học: 1,37 x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ trung cấp: 0,89 x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ sơ cấp: 0,74 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Tải Nghị quyết.

 

MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC, MỨC CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cập nhật ngày 08/10/2019 , Duyệt nội dung -

TTĐT - ​HĐND tỉnh  ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND7 ngày 16/7/ 2010 của HĐND tỉnh Bình Dương và có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.​

Theo đó, mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bình Dương được hực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Quy định mức chi tiếp khách trong nước thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Tải Văn bản tại đây.

MỘT SỐ MỨC CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cập nhật ngày 02/10/2019 , Duyệt nội dung -

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương ​ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2019.​

​Quyết định này quy định một số mức chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương phù hợp với quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. Theo đó, quy định mức chi cụ thể của 10 nội dung chi ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, gồm: Lập nhiệm vụ, dự án; họp hội đồng xét duyệt nhiệm vụ, dự án; lấy ý kiến thẩm định dự án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý; điều tra, khảo sát; báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án; hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hội thảo khoa học; hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ, dự án; chi hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã; duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường.

Tải Quyết định

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2016/NQ-HĐND9 NGÀY 16/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 VÀ GIAI ĐOẠN 2017-2020
Cập nhật ngày 08/10/2019 , Duyệt nội dung -

Ngày 31/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung gồm:

1. Đối với số biên chế chưa được tuyển dụng so với biên chế được giao sẽ khoán theo hệ số lương bậc 1 ngạch cán bộ công chức viên chức tương ứng theo yêu cầu vị trí việc làm và các khoản đóng góp theo chế độ (Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9: Đối với số biên chế chưa được tuyển dụng so với biên chế được giao sẽ khoán theo hệ số lương 2,34 và các khoản đóng góp theo chế độ cho mỗi biên chế chưa tuyển dụng được).

2. Chi hoạt động

a. Cấp tỉnh:

- Mức chi: 65 triệu đồng/biên chế được giao/năm (tăng 15 triệu đồng/biên chế được giao/năm so với mức chi theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9)

- Các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm theo nguyên tắc ngân sách nhà nước cấp phần chênh lệch giữa dự toán chi được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định (thực hiện khoán chi theo định mức trên đối với số biên chế được giao) với các nguồn thu theo Điều lệ của các tổ chức này.

- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

- Các đơn vị dự toán trực thuộc sở, ban, ngành: 52 triệu đồng/biên chế được giao/năm (tăng 12 triệu đồng/biên chế được giao/năm so với mức chi theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9)

b. Cấp huyện

- Mức chi: 60 triệu đồng/biên chế được giao/năm (tăng 15 triệu đồng/biên chế được giao/năm so với mức chi theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9).

3. Hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm ngoại ngữ tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, định mức chi hoạt động là 27 triệu đồng/người/năm (theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND 9, định mức chi của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh từ 24 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu đồng/người/năm tùy thuộc vào số học sinh có mặt hàng năm; định mức chi của Trung tâm ngoại ngữ tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ là 27 triệu đồng/người/năm).

4. Chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên về huyện quản lý và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, định mức chi không thay đổi).

5. Nâng định mức chi của Trường tạo nguồn từ 20 triệu đồng/người/năm lên 24 triệu đồng/người/năm.

6. Nâng định mức chi các trường tạo nguồn, trường có lớp tạo nguồn từ 400.000 đồng/học sinh lớp tạo nguồn/năm lên  600.000 đồng/học sinh lớp tạo nguồn/năm".

7. Bổ sung định mức chi  hoạt động cho các Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP với mức giao khoán 20 triệu đồng/người/năm".

8. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.

Tải Nghị quyết tại đây

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2019/NQ-HĐND NGÀY 31/7/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Cập nhật ngày 02/10/2019 , Duyệt nội dung -

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

123
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM
- Từ: Hết ngày 30/11/2022
- Lương:10.000.000 - 14.000.000
- Cần tuyển: Số lượng:  08 lao động Nam Vị trí CV: làm việc tại khu vực lò hơi-cơ điện và khu vực thổi chai-chiết rót  Yêu cầu: -Tốt nghiệp TC Điện; Cơ khí - Khỏe mạnh, không mắc các bềnh truyền nhiễm - Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành trong nhà máy thực phẩm/FDL - Tuổi: Dưới 34 tuổi - Có thể làm việc theo ca Chế độ:  - Cơm giữa ca, cơm tăng ca - Đóng BHYT, BHXH đầy đủ - BHTN 24/24 - Bồi dưỡng hiện vật sau bữa cơm giữa ca - Thưởng các ngày lễ - Tăng lương hàng năm - Phụ cấp ca đêm Hồ sơ bao gồm: 1. Sơ yếu lý lịch 2. CMND/HK/Bằng cấp liên quan 3. Giấy khám SK 4. 4 tấm hình 3x4 Địa điểm nhận hồ sơ: Nhà máy Công ty TNHH NGK Kirin Việt Nam. Lô D-3A-CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương (Nộp tại cổng Bảo vệ) SĐT: (0274)3-556-383, số nội bộ 200 gặp phòng Nhân sự  


CÔNG TY YN ELECTRIC VINA
- Từ: Tuyển dụng các vị trí sau
- Lương:10.000.000
- Cần tuyển: 1. NHÂN SỰ TỔNG HỢP - Kinh nghiệm 1 năm: Chấm công, lương, BHXH, Visa NN - Không yêu cầu ngoại ngữ - Lương thỏa thuận: từ 13.000.000 đồng - 15.000.000 đồng   2. Phiên dịch tiếng Hàn   3. Nhân viên Kinh doanh - Tiếng Anh lưu loát - Lương thỏa thuận: từ 10.000.000 đồng   4. Nhân viên QC - Kinh nghiệm trong ngành điện tử - Tốt nghiệp: CĐ, ĐH - Tiếng Anh giao tiếp - Lương thỏa thuận khi PV   Gửi CV qua mail 
pbsen-vn@yneco.com hoặc zalo 0816731338 (Ms. Hương)  

CÔNG TY YN ELECTRIC VINA
- Từ: Tuyển dụng các vị trí sau
- Lương:
- Cần tuyển: 1. NHÂN SỰ TỔNG HỢP - Kinh nghiệm 1 năm: Chấm công, lương, BHXH, Visa NN - Không yêu cầu ngoại ngữ - Lương thỏa thuận: từ 13.000.000 đồng - 15.000.000 đồng   2. Phiên dịch tiếng Hàn   3. Nhân viên Kinh doanh - Tiếng Anh lưu loát - Lương thỏa thuận: từ 10.000.000 đồng   4. Nhân viên QC - Kinh nghiệm trong ngành điện tử - Tốt nghiệp: CĐ, ĐH - Tiếng Anh giao tiếp - Lương thỏa thuận khi PV   Gửi CV qua mail 
pbsen-vn@yneco.com hoặc zalo 0816731338 (Ms. Hương)  
V/v thành lập ban điều hành khu phố 5 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 4 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 3 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 2 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 1 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

Nghị quyết v/v lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hđnd phường mỹ phước khóa vi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, cán bộ đề án và nhân viên hợp đồng trực lễ giỗ tổ hùng vương (mùng 10/3 âm lịch). ngày giải phóng miền nam (30/4) và ngày quốc tế lao động (01/5)

Về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và ngày quốc tế lao động 1/5

Công văn số 437/ubnd-vx ngày 01 tháng 02 năm 2021 của ubnd tỉnh bình dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.

Công văn số 176/sgdđt-ctttpc ngày 31/01/2021 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình dương về việc cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch covid-19

Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đội dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh bình dương

Thông báo về việc tìm tổ chức, cá nhân tự ý thi công đầu tư đường giao thông liên phường mỹ phước – chánh phú hòa.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trinh; nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan phường mỹ phước, thị xã bến cát (đợt 6)

Thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020

Quyết định bãi bõ toàn bộ quyết định số 57/2016/qđ-ubnd ngày 20/12/2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh bình dương.

Quyết định về việc thu hồi đất của các ông/bà thường trú tại phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương đang sử dụng để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Thông báo về việc đấu giá tài sản
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh,  kiến nghị về quy định hành chính
UBND tỉnh (Phòng KSTTHC); Điện thoại: 02743.835029.
Số điện thoại Chủ tịch UBND phường Mỹ phước tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Bà Ngô Thị Kim Loan, Chủ tịch Phường.
Điện thoại: 0909300206
Hotline
0274.3564.340
0274.3564.640
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
14.29%
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
3 9 2
Online trong ngày: 238
Đang online: 01
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE