LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TỪ NGÀY 25/7/2022 ĐẾN 14/08/2022 | HỘI NGHỊ TỔNG KẾT BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC NHIỆM KỲ 20221 - 2024 | BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG TRẺ HÓA CỦA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC KỲ HỌP HĐND LẦN THỨ SÁU, KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026 | V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ 5 PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2022-2024 | V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ 4 PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2022-2024 | V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ 3 PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2022-2024 | V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ 2 PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2022-2024 | V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ 1 PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2022-2024 | HỘI LHPN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC “SAN SẺ YÊU THƯƠNG” | ĐẠI HỘI CHI BỘ QUÂN SỰ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC NHIỆM KỲ 2022 – 2025 | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC PHIÊN “CHỢ XUÂN 0 ĐỒNG” | MỸ PHƯỚC THĂM TẶNG QUÀ CHỨC SẮC TÔN GIÁO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 | LÃNH ĐẠO PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THĂM VÀ MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2021 | BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ 1 TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁC GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN. | ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG NĂM 2021 | BẾN CÁT CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH | KỲ HỌP LẦN THỨ 3 HĐND PHƯỜNG MỸ PHƯỚC KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026 | HỘI THẢO LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 1945 – 2020 |
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
V/v thành lập ban điều hành khu phố 5 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 4 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 3 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 2 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

V/v thành lập ban điều hành khu phố 1 phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương nhiệm kỳ 2022-2024

Nghị quyết v/v lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hđnd phường mỹ phước khóa vi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, cán bộ đề án và nhân viên hợp đồng trực lễ giỗ tổ hùng vương (mùng 10/3 âm lịch). ngày giải phóng miền nam (30/4) và ngày quốc tế lao động (01/5)

Về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và ngày quốc tế lao động 1/5

Công văn số 437/ubnd-vx ngày 01 tháng 02 năm 2021 của ubnd tỉnh bình dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.

Công văn số 176/sgdđt-ctttpc ngày 31/01/2021 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình dương về việc cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch covid-19

Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đội dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh bình dương

Thông báo về việc tìm tổ chức, cá nhân tự ý thi công đầu tư đường giao thông liên phường mỹ phước – chánh phú hòa.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trinh; nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan phường mỹ phước, thị xã bến cát (đợt 6)

Thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020

Quyết định bãi bõ toàn bộ quyết định số 57/2016/qđ-ubnd ngày 20/12/2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh bình dương.

Quyết định về việc thu hồi đất của các ông/bà thường trú tại phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương đang sử dụng để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) để thực hiện công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ kho bạc bến cát đến cầu quan, phường mỹ phước, thị xã bến cát.

Thông báo về việc đấu giá tài sản
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh,  kiến nghị về quy định hành chính
UBND tỉnh (Phòng KSTTHC); Điện thoại: 02743.835029.
Số điện thoại Chủ tịch UBND phường Mỹ phước tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Bà Ngô Thị Kim Loan, Chủ tịch Phường.
Điện thoại: 0909.300.206
Hotline
0274.3564.340
0274.3564.640
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
16.67%
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
Quyết định số 1003/qđ-ubnd ngày 10/04/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 8 điều 1 và khoản 1 điều 3 quyết định số 2139/qđ-ubnd ngày 25/7/2019 của ubnd tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh bình dương.

Quyết định số 304/qđ-ubnd quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm ghi hình chụp ảnh trên địa bàn thị xã bến cát

Về việc kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2015 phường mỹ phước

Tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2020

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp tết nguyên đán

V/v thực hiện giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tình bình dương

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông của tỉnh bình dương

Công nhận khu nhà trọ đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục (2017 – 2019)

Ngừng thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh bình dương thời kỳ 2011-2020 và bãi bỏ quyết định số 926/qđ-ubnd ngày 09/04/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương

Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh bình dương.

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 5 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 4 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 3 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 2 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng khu phố 1 nhiệm kỳ 2019-2021

Về việc công nhận hộ cận nghèo cuối năm 2019

Về chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với đội dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh bình dương

Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh bình dương được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/qh10 có hiệu lực
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
1 5 8 6 3
Online trong ngày: 364
Đang online: 01
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE